Spójrz na siebie z tej perspektywy

Pierwszym filmem Wajdy był Popiół i Diament? Gdy myślał, czuł się tak, jak człowiek używający zwykle prawej ręki zmuszony nagle do użycia lewej. Pojazd ten to mała przenośna siłownia. Ty, Bonhart, mylisz złodziejstwo z indywidualną przedsiębiorczością. To zapewne nie wszystkie czynniki, myślę jednak, że te najważniejsze? Osaczony zewsząd nawałem nakazów, zwyczajów, pragnień, pełen pogmatwanych i zepchniętych w podświadomość instynktów, człowiek a ściślej jego pozycja, stała się na tyle niebezpieczna, na tyle niewymiarowa, arbitralna, tak zarazem tragiczna i groteskowa, że nigdy jeszcze napisanie powieści nie było rzeczą łatwiejszą. Wcale jej nie pociągało coś, co przychodziło tak łatwo. Wybitne umysły są zawsze atakowane przez miernoty, którym trudno pojąć, że ktoś może odmówić ślepego hołdowania panującym przesądom, decydując się w zamian na odważne i uczciwe głoszenie własny
ch poglądów? Czas działa zawsze na Twoją korzyść doceń jego troskliwy bieg. Dzieci nie należą wyłącznie do rodziców, ale przede wszystkim do życia. Jeżeli Cię to nie bawi, biegaj po prostu dla czystej przyjemności, bo to jest w bieganiu najważniejsze, nie przejmując się dietami, planami treningowymi itd. Tak jakby więzy, łączące nas z resztą świata, oczyszczały się w tańcu z wszelkich przesądów i lęków. Masz doświadczenie człowieka, który zaznał smaku zwycięstwa i porażek. Do swoich porażek zaliczam przegrane zdjęcia próbne i niezrealizowane plany filmowe, także te role, które mniej mi się udały lub udział w przedsięwzięciach, pod którymi nie mogłabym się podpisać do końca. Współczesne bowiem trendy kulturowe usiłują często ograniczyć młodego człowieka do roli wiecznego chłopca, dziewczyny, w której nigdy nie staje się dorosłym i nie bierze odpowiedzialnośc i za swoje życie! Ilu ludzi piętnowało nadużycia władzy d

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s